New York sai oma esimese naiskuberneri
Võimsus

New York sai oma esimese naiskuberneri